Lepidlo Ultraflex - 700 ml Gumotex

Cena vč. DPH 350,00 Kč

Záruka (měsíce) 24
Dostupnost (dny) ihned
Hmotnost (kg) 0,7

Dvousložkové lepidlo Ultraflex určené hlavně pro lepení nafukovacích člunů Gumotex vyrobených především z materiálu Nitrilon nebo Mirasol. Optimálních vlastností spoje se docílí použitím v kombinaci s tvrdidlem Ultraflex 686 F.

Druhou složkou je tvrdidlo Ultraflex 686 F - nutno objednat samostatně.

 

Dávkování: 10% tvrdidla 686 F na 100% lepidla Ultraflex

Návod k použití
Používá se k opravám člunů Gumotex vyrobených především z materiálu Nitrilon nebo Mirasol.

Před samotným lepením: lepené plochy musí být suché, čisté, bez zbytků starého lepidla. Lepené plochy nejdříve zdrsněte smirkem, očistěte a odmastěte acetonem nebo benzinem.

Příprava lepidla: lepidlo před použitím dokonale rozmíchejte, podle potřeby je možno doředit acetonem na požadovanou viskozitu. Přidejte 10% tvrdidla Ultraflex 686 F a dobře promíchejte.

Lepení: Na oba očistěné povrchy naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu lepidla a nechte úplně zaschnout. Pak naneste druhou vrstvu a nechejte zavadnout  5-10minut. Potom spojované materiály stlačte a lepený spoj ještě přitlačte, nejlépe kovovým válečkem na tvrdé podložce. Lepený spoj je možno namáhat už po 6 hodinách.

Záruční doba: 12měsíců od data výroby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla. Při práci zabezpečte důkladné větrání pracoviště, nepřibližovat k ohni, nevdechovat výpary, udělat opatření proti elektrostatickému náboji.
Používejte osobní ochranné prostředky, nejezte, nepijte, nekuřte. Potřísněnou pokožku očistěte, umyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, přivolejte lékaře.

Upozornění:
HOŘLAVINA 1. TŘÍDY
Nebezpečné výpary ! Dráždí sliznici dýchacích cest, vysušuje pokožku. Směs výparů ze vzduchem je výbušná. Skladujte v uzavřených originálních obalech při teplotě 10 - 25°C mimo dosah dětí !
Chraňte před mrazem ! Při vznícení NEHASIT vodou - použijte písek, sněhový, pěnový  nebo práškový hasící přístroj !

Likvidace obalů
Prázdné obaly  likvidujte jako zvláště nebezpečný odpad, nevhazujte je do komunálního odpadu, zbytky chemikálie nevylévejte do veřejné kanalizační sítě !

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby

Doporučené doplňky

Tvrdidlo pro Ultraflex 686F - 70 ml Gumotex
Tvrdidlo pro Ultraflex  686F - 70 ml Gumotex
 

180 Kč

detail

na dotaz