Cenové podmínky

Uvedená cena je konečná včetně 21% DPH. Spolu se zbožím dostanete daňový doklad.
Poštovné zdarma pro objednávky nad 3.000 Kč do hmotnosti 31,5 kg a délky balíku do 175 cm.
Pro objednávky do 3.000 Kč účtujeme poštovné ve výši 250 Kč.
Do zemí mimo ČR je poštovné stanoveno podle ceníku zásilkové služby DHL.

Dodací podmínky

Objednané zboží odesíláme do sedmi dnů od objednání. Pokud zboží není na skladě, budete informováni e-mailem.
Způsob úhrady - dobírka, po předchozí dohodě je možná úhrada zálohovou fakturou.
Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím zásilkové služby PPL.
Při zakázkách, které přesahují možnosti zásilkové služby PPL využíváme zásilkové služby TOPTRANS.
Spolu se zbožím dostanete daňový doklad, sloužící také jako dodací list. Tento doklad uschovejte pro případnou reklamaci.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoužité a v originálním obalu.
Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Reklamace

Odpovědnost za vady a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Barvy výrobků znázorněné v e-shopu jsou pouze ilustrativní a výrobek může být dodán v alternativní barvě, což není důvodem k reklamaci. Pouze v případě, kdy zákazník výslovně uvede barvu do poznámky v objednávce, je dodavatel povinnen dodržet barevnou kombinaci nebo dohodnout se zákazníkem záměnu barvy. Dodavatel může zákazníkovi výrobek jiné barvy, výslovně v poznámce neuvedené, vyměnit  na základě své dobré vůle.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup
Vyplňte formulář v sekci \"Reklamace\", kde uvedete zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Formulář je níže uvedený na této stránce.
Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo návratový kód, pod kterým zboží zašlete na adresu prodávajícího a formulář \"průvodka reklamovaného zboží\"). Bez návratového kódu není možné zboží přijmout na naší adrese a bude odmítnuto.
Zašlete zboží na určenou adresu spolu s vygenerovaným formulářem. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám mile rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy. Zboží zasílejte pouze v originální obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.
Při osobním předání reklamace je nutné zboží předat včetně původního obalu. V opačném případě neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech
• zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
• není ještě vyplněn záruční list
• reklamace byla předem nahlášena pomocí formuláře v sekci \"Reklamce\"
• dané zboží je běžně dostupné u dodavatelů (jinak není výměna možná)


Obchodní název prodejce

Pavel Sikyta
Zručská cesta 1743/104
30100 Plzeň

IČ: 46831525
DIČ: CZ5906080015